Αρχική arrow Απόψεις συλλόγου arrow Το επιχειρηματικό σκηνικό της χώρας μας

Το επιχειρηματικό σκηνικό της χώρας μας

Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2009

Φίλες και Φίλοι,

Το επιχειρηματικό σκηνικό της χώρας μας, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, μέρα με τη μέρα καθίσταται όλο και πιο δυσμενές.

Η αιτία ασφαλώς είναι γνωστή. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά και την Ελλάδα με αποτέλεσμα να δοκιμάζεται το εμπόριο και ιδιαίτερα ο» μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθημερινά ακούμε να κλείνουν επιχειρήσεις που δεν μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους λόγω οικονομικής αδυναμίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται αίσθημα ανασφάλειας και απογοήτευσης στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η Πολιτεία προσπαθεί με διάφορα μέτρα να προσφέρει μια κάποια ανάκαμψη και ευοίωνη προοπτική για να ξεφύγει η χώρα μας από τον κλοιό της κρίσης.

Θα τα καταφέρει όμως?

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση.

Εκτός όμως της κρίσης η πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων δοκιμάζεται και από άλλο φαινόμενο που έχει καταστεί απειλή γι αυτές και που είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα των αλλοδαπών και ιδιαίτερα των Κινέζων, που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, ανοίγουν καταστήματα μικρά ή μεγάλα με προϊόντα Κινεζικής προέλευσης, αμφιβόλου ποιότητας, τα οποία πωλούν σε εξευτελιστικές τιμές.

Αποτέλεσμα το καταναλωτικό κοινό να προσφύγει σε αυτά προκειμένου να ικανοποιήσει τις καθημερινές του ανάγκες.

Είναι γεγονός ότι οι Εμπορικοί Σύλλογοι καθώς και άλλα Συνδικαλιστικά επαγγελματικά Σωματεία έχουν προβεί σε διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου αυτού. Μέχρι τώρα όμως κανένα αποτέλεσμα.

Αντίθετα η αγορά κατακλύζεται από τέτοιου είδους επιχειρήσεις και το πρόβλημα οξύνεται.

Θεωρούμε λοιπόν ότι η Πολιτεία θα πρέπει να ενσκήψει στο πρόβλημα και να λάβει ανάλογα μέτρα.
Σύμφωνα με τις περί του θέματος αυτού ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα προκειμένου αυτός να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται σωρευτικά / οι παρακάτω προϋποθέσεις
Να διαθέτει επαρκείς πόρους για την άσκηση της δραστηριότητας και κατ' ελάχιστο 60.000 € κατατεθειμένα σε λογαριασμό στο όνομα του ενδιαφερομένου, που τηρείται σε αναγνωρίσιμο πιστωτικό ίδρυμα
Η δραστηριότητα να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας και
Να κατέχει ειδική άδεια εισόδου και άδεια παραμονής.

Η αίτηση για την χορήγηση άδειας εισόδου προς άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να συνοδεύεται με αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Δήμο, όπου ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να εγκατασταθεί και να δραστηριοποιηθεί. Ο Δήμος τα διαβιβάζει στην Επιτροπή Αλλοδαπών της Περιφέρειας, η οποία αποφαίνεται περί της χορηγήσεως ή μη της απαιτούμενης άδειας.

Κρίνουμε λοιπόν σκόπιμο η εν λόγο επιτροπή να είναι φειδωλή στη χορήγηση τέτοιων αδειών

Στη συνέχεια επιβάλλεται όπως και τα Επιμελητήρια υποχρεωθούν να ερευνούν την πιστή εφαρμογή των Νόμων εκ μέρους των ενδιαφερομένων αξιώνοντας αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία θα προκύπτει η τήρηση των προβλεπομένων προϋποθέσεων, ιδιαίτερα θα πρέπει με σχολαστικότητα η αρμοδία Υπηρεσία του Επιμελητηρίου (Τμήμα Μητρώου) να ελέγχει αν ο αλλοδαπός έχει τύχει προηγουμένως της κατά νόμο άδειας παραμονής και εργασίας για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή να διενεργεί τον πρέποντα έλεγχο νομιμότητας για την οριστική εγγραφή του ενδιαφερομένου στα μητρώα του Επιμελητηρίου.

Τέλος όλοι οι φορείς Επιμελητήρια, Εμπορικοί Σύλλογοι, Σωματεία ας ενώσουν τις δυνάμεις τους και να απαιτήσουν από τη νέα Κυβέρνηση να θεσμοθετήσει νέες διατάξεις, προκειμένου να περιορισθεί η λαίλαπα εξάπλωσης των Κινεζικών επιχειρήσεων στη χώρα μας προτού να είναι αργά για τις Ελληνικές μικρομεσαίες ιδίως επιχειρήσεις που έχουν πλέον εναπομείνει.

Η πρόταση μας είναι να ζητήσουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης να διαμορφώσει το πλαίσιο λειτουργίας των εκτός EE κατοίκων και να εποπτεύσει την εφαρμογή εκ μέρους τους, των κανόνων που θα θέσει η Ελληνική Πολιτεία και τήρηση των υποχρεώσεων τους προς τις Ελληνικές Αρχές (φορολογικές, πολεοδομικές, κ.α.) και συγκεκριμένα :
Να αυξήσει το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που θα πρέπει να διαθέτει ο Κινέζος επιχειρηματίας με αποδεικτικά στοιχεία εισαγωγής αυτού από την χώρα του.
Στην Επιτροπή αδειοδότησης να συμμετέχει και εκπρόσωπος του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου


3 Οι Διοικητικές Αρχές να εποπτεύουν και να ελέγχουν  την νόμιμη λειτουργία των Καταστημάτων αυτών.


Ας ελπίσουμε ότι τα πορίσματα, που θα εξαχθούν από τη σημερινή μας ημερίδα, θα επιφέρουν θετικό αποτέλεσμα.

Ό Πρόεδρος του Ε.Σ. Αργοστολίου

Σταύρος Σπαθής

< Προηγούμενα Επόμενα >