Αρχική arrow Απόψεις συλλόγου arrow «ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Επιστολή

«ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Επιστολή

Τρίτη, 22 Δεκέμβριος 2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ : «ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ : «ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αξιότιμε Κύριε / α.....................................

Την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Πιερίας, στην πόλη της Κατερίνης, ευρεία πανελλαδική σύσκεψη με μοναδικό θέμα την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας των αλλοδαπών καταστημάτων. Στη συνάντηση αυτή, με αφορμή την ανεξέλεγκτη τροχιά που έχει λάβει η εξάπλωση κυρίως των κινέζικων καταστημάτων σε κάθε Νομό της χώρας, εξέφρασαν δημόσια τις προτάσεις & τις απόψεις τους εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων καθώς και Ομοσπονδιών, Συλλόγων & Συνδέσμων της χώρας.

Η ουσιαστική αυτή σύσκεψη, που κράτησε περισσότερο από πέντε (5) ώρες, κατέληξε στα εξής κάτωθι κρίσιμα συμπεράσματα αλλά και προτάσεις, ώστε επιτέλους να ληφθούν πρακτικά μέτρα επίλυσης του ζητήματος.

Προτείνουμε τις ακόλουθες ενέργειες πιστεύοντας πως πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα, ώστε να προλάβουμε τις δυσμενείς συνέπειες όσο ακόμη η κατάσταση είναι

διαχειρίσιμη:

1. Να εφαρμοστεί επιτέλους η νομοθεσία & να ισχύσει ξανά η αρχή της αμοιβαιότητας. Δεν υπάρχει ισόρροπος δασμολογικός αφοπλισμός. Ορθώς η EE είναι  κράτος πρόνοιας αλλά οι ανταγωνιστές παράγουν και με οικονομικό και με κοινωνικό ντάμπιγκ. Είναι προφανές ότι η σχέση «προστατευτισμός -φιλελευθερισμός» ξεχνιέται εύκολα όταν θίγονται άμεσα τα ζωτικά συμφέροντα κάποιων χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να περιορισθούν οι εισαγωγές από τρίτες χώρες μόνο σε ένα λιμάνι εισόδου και να θεσπίσουμε ποιοτικούς ελέγχους όσο η κατάσταση διαμορφώνεται ομαλά στις εσωτερικές μας αγορές.

3. Να επιβληθούν δασμοί ανάλογοι με αυτούς που επιβάλλονται όταν εξάγονται προϊόντα στην Κίνα. Μπορεί και πρέπει να επανέλθει η ποσόστωση στις εισαγωγές αγαθών ή να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα αναχαιτίζει τις συνέπειες από την κατάργηση των ποσοστώσεων για τα προϊόντα που εισάγονται από τις τρίτες χώρες. Παράλληλα οφείλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ενεργοποίηση των Επιτροπών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων.

4. Να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος από την Ελληνική Πρεσβεία στην Κίνα, των αιτήσεων που κατατίθενται για άδεια άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητος, έλεγχος που συμπεριλαμβάνει:

α) Το αν η δραστηριότητα που θα πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων, ωφελεί την εθνική οικονομία (να κρίνεται αν και κατά πόσο συντρέχει η προϋπόθεση της «συμβολής στην τοπική οικονομία & της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας»). Οφείλουμε να κάνουμε κωδικοποίηση ώστε να ανατεθεί ο ρόλος στα Επιμελητήρια για να αποφαίνονται για τις δύο παραπάνω βασικές προϋποθέσεις του Νόμου με στόχο τα προβλήματα να λύνονται τομεακά. Οφείλουμε επίσης να πραγματοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη ώστε να γίνει σαφές ποιοι κλάδοι είναι κορεσμένοι στην Ελλάδα, ώστε βάσει αυτής της μελέτης να τίθενται προϋποθέσεις απαγόρευσης αφού εκ των πραγμάτων δεν μπορούν κάποιοι κλάδοι να ξεκινούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

β) Έλεγχο κατά την προσκόμιση του εγγράφου κατάθεσης ποσού 60.000C του αλλοδαπού επιχειρηματία σε τράπεζα, αν και κατά πόσο δικαιολογείται η ύπαρξη του συγκεκριμένου ποσού από το επάγγελμα που ασκούσε στην Κίνα με ταυτόχρονη πραγματοποίηση αυστηρού ελέγχου του ποινικού του μητρώου.

5. Η επιτροπή του νόμου 3386/2005 άρθρο 24 παρ. 5α που ελέγχει και γνωμοδοτεί για το αν πληροί τις προϋποθέσεις ο υπήκοος τρίτης χώρας προς άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητος, θα πρέπει να συγκροτείται αποκλειστικά και μόνο στην έδρα του Νομού και στην ίδια Περιφέρεια, όπου πρόκειται να ανοίξει το κατάστημα του ο επιχειρηματίας, και θα πρέπει να απαρτίζεται από τους αντίστοιχους εκπροσώπους του τοπικού Επιμελητηρίου, της Περιφέρειας, της Νομαρχίας και του Δήμου που γνωρίζουν την τοπική αγορά και τις ανάγκες της.

6. Να δοθεί επίσημη εντολή ελέγχου στις αρμόδιες Διοικητικές αρχές ώστε να ελεγχθούν όλα τα λειτουργούντα κινέζικα καταστήματα για την ύπαρξη άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητος και στην περίπτωση ύπαρξης υποκαταστήματος να εφαρμοστεί το γράμμα και το πνεύμα του νόμου 3386/2005.

Αναλυτικότερα, κρίνεται σκόπιμο για την έκδοση «Βεβαίωσης Μεταβολής» για ίδρυση υποκαταστήματος, να απαιτείται από τη ΔΟΥ όπου υπάγεται η έδρα, πιστοποιητικό εγγραφής του υπό ίδρυση υποκαταστήματος από το Επιμελητήριο στην Περιφέρεια του οποίου θα εγκατασταθεί. Με τον τρόπο αυτό τα Επιμελητήρια θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν - όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών - αν έχουν άδεια άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για την περιφέρεια όπου θέλουν να ιδρύσουν υποκατάστημα.

7. Επιπροσθέτως να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος των κινέζικων καταστημάτων από μικτά συνεργεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΕ), του ΙΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας προς αποτροπή συμπτωμάτων αθέμιτου ανταγωνισμού και κυρίως έλεγχος τιμολογίων, νομίμων παραστατικών των εμπορευμάτων, τυχόν προσωπικού και γενικά έλεγχος όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων του φερόμενου ως ιδιοκτήτη, όπως ακριβώς γίνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις.

8. Να διασφαλιστεί ότι τα επίσημα έγγραφα και δικαιολογητικά των αλλοδαπών επιχειρηματιών θα μεταφράζονται από επίσημο μεταφραστή στην ελληνική γλώσσα, ώστε να διευκολύνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην επικοινωνία και εν γένει στη διενέργεια των ελέγχων.

9. Με την εισαγωγή των κινέζικων προϊόντων να στέλνονται δείγματα στην Υπηρεσία Αξιών ώστε να διαπιστώνονται οι πραγματικές αξίες των προϊόντων σε αντίθεση με τις εικονικές που εμφανίζονται για αποφυγή φορολογίας.

10. Να διερευνηθούν τα φαινόμενα διακίνησης μέσω Ιταλίας όπου τα κινέζικα προϊόντα ονομάζονται ιταλικά και πραγματοποιείται εισαγωγή.

Τονίζουμε ότι το παρόν Υπόμνημα αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό της χώρας, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στους Προέδρους των κοινοβουλευτικών παρατάξεων, σε όλους τους αρμόδιους Υπουργούς, στους Έλληνες Ευρωβουλευτές ενώ παράλληλα ένα στοχευμένο στα ζητήματα της EE Υπόμνημα θα αποσταλεί μεταφρασμένο στα αγγλικά, στους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής & του Ευρωκοινοβουλίου καθώς και σε όλους τους Ευρωβουλευτές & τα Επιμελητήρια χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τιμή, - Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΩΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΠΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΩΤΣΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΡΑΚΙΔΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ I

1. Πρόεδρος της Δημοκρατίας

2. Πρωθυπουργός της Χώρας

3. Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

4. Πρόεδροι των κοινοβουλευτικών παρατάξεων

5. Αρμόδιοι Υπουργοί

6. Βουλευτές της Χώρας

7. Έλληνες Ευρωβουλευτές

8. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

9. Επιμελητήρια Χώρας

10. Ομοσπονδίες & Εμπορικοί Σύλλογοι Χώρας

11. Σύνδεσμοι & Σωματεία με ειδικό ενδιαφέρον

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΙΙ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

1. Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek

2. Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso

3. Βουλευτές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

4. Επιμελητήρια Χωρών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α/Α

Επιμελητήρια

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος

θέση στο Φορέα

1

Βιοτεχνικό Αθηνών

Μαντζίκας Βασίλης

Ειδικός Επιστήμονας

2

Εμπορικό & Βιομηχανικό Θεσσαλονίκης

Βλαχογιάννης Εμμανουήλ

Α' Αντιπρόεδρος

3

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Α' Αντιπρόεδρος

4

Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης

Ζορπίδης Μιχάλης

Πρόεδρος

Νικολόπουλος Χρήστος

Γενικός Γραμματέας

5

Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Ροδόπης

Λιούρτας Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Αργυρόπουλος Αργύριος

Α' Αντιπρόεδρος

Μεχμέτ Μολλά Αχμέτ

Γενικός Γραμματέας

6

Ευβοίας

Σιμώσης Παναγιώτης

Πρόεδρος

7

Ημαθίας

Πετρακοποΰλου Μαλαματή

Μέλος ΔΣ

8

Ιωαννίνων

Μπαράτσας Δημήτριος

Πρόεδρος

9

Καβάλας

Τσατσούλης Άγγελος

Πρόεδρος

Λεμονίδης Βασίλειος

Γεν. Γραμματέας

Κακουλίδης Νικόλαος

Νομικός Σύμβουλος

10

Καρδίτσας

Παππάς Βύρων

Α' Αντιπρόεδρος

11

Καστοριάς

Μαρκόπουλος Ναουμ

Πρόεδρος

12

Κέρκυρας

Σπαής Σπυρίδων

Μέλος ΔΣ

Κορακιανίτης Δημήτριος

Μέλος ΔΣ

13

Κεφαλληνίας & Ιθάκης

'Ερτσος Παναγής

Μέλος ΔΣ

14

Κιλκίς

Τονικίδης Παύλος

Πρόεδρος

Κωνοταντινίδης Αλέξανδρος

Μέλος ΔΣ

15

Κοζάνης

Σάββας Χρήστος

Πρόεδρος

16

Μαγνησίας

Σαμαλέκος φίλιππος

Α' Αντιπρόεδρος

Οντόπουλος Νικόλαος

Οικονομικός Επόπτης

17

Ξάνθης

Κατσαρίκας Ζήσης

Γραμματέας Διοικ.Επιτροπής

Παπαργύρης Νικόλαος

Διοικητικός Σύμβουλος Βιομ.Τμήματος

Ξανθόπουλος Σωκράτης

Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου

18

Πέλλας

ΤσώτσοςΙορδάνης

Πρόεδρος

Τσαούσης Ιωάννης

Μέλος ΔΣ

19

Πρέβεζας

Γιαμάς Ιωάννης

Α' Αντιπρόεδρος

20

Τρικάλων

Γιαγιάκος Βασίλειος

Πρόεδρος

Κολοβός Γιάννης

21

Φθιώτιδας

φλιώκας Παναγιώτης

Οικονομικός Επόπτης

22

Χαλκιδικής

Γκιλής Γεώργιος

Πρόεδρος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

A/A

Εμπορικοί Σύλλογοι -Ομοσπονδίες

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος

Θέση στο Φορέα

1

Θεσσαλονίκης

Χαντζαρίδης Κωστής

Πρόεδρος

Φιλιππίδης Παντελής

2

Πειραιά

Κουγιανός Γ.

Μέλος ΔΣ

3

Αγ. Αθανασίου

Πεταλάς Βασίλειος

Πρόεδρος Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Κατσιάρας Χρήστος

Γραμματέας

Πιτίκης Τριαντάφυλλος

4

Αιγίου

Ευαγγελίου Ευάγγελος

Πρόεδρος Ε.Σ.Αιγίου &

Γεν. Γραμματέας Ομοσπ.Ε μπορ. Συλλόγων Πελοποννήσου

5

Αιδηψού

Χρυσαϊτης Επαμεινώντας

Γραμματέας

Καβαράκας Ζαχαρίας

Ταμίας

6

Ακράτας

Φιλιππακοπούλου Ελένη

Γεν.Γραμματέας Συλλόγου Εμπόρων & Τουριστικής Ανάπτυξης

Σακάλη Σωτηρία

Υπεύθυνη Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Συλλόγου Εμπόρων & Τουριστικής Ανάπτυξης

7

Αλεξάνδρειας

Παπαδόπουλος Δ. Γεώργιος

Πρόεδρος

Τσαρτσάνης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

8

Αργοστολίου

Σπάθης Σταύρος

Πρόεδρος

9

Βόλου & Ν.Ιωνίας

Μαγαλιός Αλέξανδρος

Πρόεδρος

10

Δεσκάτης

Ρέντας Δημήτριος

Πρόεδρος

Τσικρίκης Κωνσταντίνος

Μέλος

Κατσιαφλάκα Άννα

Στέλεχος Γραφείου

11

Ημαθίας

Κοντοβουλίδης Αναστάσιος

Πρόεδρος

12

Ιωαννίνων

Νταλαμάγκας Γεώργιος

Πρόεδρος

13

Καβάλας

Ηλιάδης Χρήστος

Πρόεδρος

Τσουρή Μαρία

Γεν. Γραμματέας

14

Καλύμνου

Καλαθιανάκης Άγγελος

Πρόεδρος

15

Κιλκίς

Χατζηγεωργιάδης Σταύρος

Πρόεδρος ΕΣ Κιλκίς & Μέλος ΔΣ Ε.Σ.Ε.Ε.

16

Κρύας Βρύσης

Ατματζίδου Ασπασία

Πρόεδρος

17

Κω

Βρακίδης Πασχάλης

Πρόεδρος

18

Λαμίας

Γεωργαντάς Γεώργιος

Πρόεδρος

19

Λάρισας

Τζίκας Νικόλαος

Πρόεδρος Ε.Σ.Λ. & Γεν. Γραμματέας Ε.Σ.Ε.Ε.

20

Λευκάδας

Σέρβος Κωνσταντίνος

Ταμίας

Δουβίτσας Αντώνιος

21

Μετσόβου

Τάλαρης Στέργιος

Πρόεδρος

22

Μουδανιών

Δαμασκός Αναστάσιος

Πρόεδρος

23

Μυτυλήνης

Βερβενιώτου Μαρία

Πρόεδρος

24

Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής

Λαχανούδη Στυλιανή

Πρόεδρος

25

Νίκαιας

Τσίνος Αθανάσιος

Πρόεδρος

Χήνας Κωνσταντίνος

Α' Αντιπρόεδρος

26

Πολυγύρου

Μπαλάση Στέλλα

Εκπρόσωπος παρά τη ομοσπονδία Εμπορικών

Συλλόγων ΜΑΚ.Θ.

27

Σερρών

Βαγενάς Νικόλαος

Πρόεδρος

Σοφάντσιου Γαρυφαλλιά

Α' Αντιπρόεδρος

Λουτράδη Μαρίνα

Γραμματέας

Μήτρακα Πασχαλιά

Μέλος ΔΣ

Δούμας Κων/νος

Μέλος ΔΣ

Παπαδοπούλου Φεβρωνία

28

Τρικάλων

Καλέας Χρήστος

Πρόεδρος

Τριαντάφυλλου Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας

Γκαραγκούνης Χρήστος

Β' Αντιπρόεδρος

Μπλουγούρας Χρήστος

Ειδικός Γραμματέας -Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Λέρας Αχιλλέας

29

Τυρνάβου

Ψύρρας Αναστάσιος

Πρόεδρος

Μπουμπουράνα Θωμαή

Αντιπρόεδρος Β'

30

Χαλκίδας

Αρμόνης Βασίλης

Πρόεδρος

Γεωργίου Παναγιώτης

Γραμματέας

A/A

Σύνδεσμοι

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος

Θέση στο Φορέα

1

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος (Σ.Ε.Π.Ε.Ε.)

Ασλανίδης Θεόφιλος

Διευθυντής

2

Σύνδεσμος Εμπόρων Υφασμάτων & Νεωτερισμών

Χουρβουλιάδης Λάζαρος

A/A

Επίσημοι Προσκεκλημένοι που τίμησαν τη σύσκεψη

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος

Ιδιότητα

1

Αμοιρίδης Ιωάννης

Βουλευτής Πιερίας

2

Παπαγεωργίου Αθανάσιος

Βουλευτής Πιερίας

3

Μίχου Μαρία

Βουλευτής Πιερίας

4

Παπαστεργίου Γεώργιος

Νομάρχης Πιερίας

5

Παπαργυρίου Γιάννης

Εκπρόσωπος Βουλευτή Κων/νου Κουκοδήμου

6

Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Πιερίας

Κουρουζίδου Νόπη & Καλαϊτζίδου Δέσποινα

Προϊσταμένη & Στέλεχος Επιθ/σης Εργασίας

A/A

Λοιποί Παρευρισκόμενοι

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος

Ιδιότητα

1

ΡΑΔΙΟ ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ

Δημοσθένης Σφήκας & Σύζυγος

Δημοσιογράφος

2

Tracy Rozen

Αμερικανίδα φοιτήτρια με διπλωματική εργασία στην εξάπλωση των κινέζικων καταστημάτων

< Προηγούμενα